Κατηγορίες

Αρχείο

Γιώργος Βολουδάκης

Η αναβίωση ενός μνημείου αποτελεί πάντα ένα σημαντικό γεγονός. Λέω η αναβίωση γιατί στην περίπτωση του αρχαίου θεάτρου της Μαρώνειας εκτός από την ολοκλήρωση της ανασκαφής, την αναστήλωση και μερική συμπλήρωση του μνημείου, θα έχουμε την δυνατότητα της ήπιας χρήσης του. Ο κοινός στόχος που είχαμε θέσει επιτέλους είναι πραγματικότητα. Αν και στη χώρα μας έχουμε μάθει να μην είμαστε ούτε αισιόδοξοι, ούτε ανάμεσα στους πρώτους στην περίπτωση αυτή έχω τη βεβαιότητα ότι έγινε άριστο έργο από άριστους επιστήμονες που αγαπούν τον τόπο τους και τη χώρα τους.

Το μνημείο αυτό θα εκτοξεύσει με τη χρήση του την ποιότητα των πολιτιστικών δράσεων στην ευρύτερη πειροχή. Θα γίνει σίγουρα το επίκεντρο κάθε πολιτιστικής δράσης σε εμβληματικό επίπεδο. Πέρα όμως από αυτά θα τονίζει και θα τονώσει την αξία, την παρουσία και τη θέση του ελληνικού πολιτισμού και των ευρύτερων εθνικών θέσεων στη Θράκη.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009

Γιώργος Βολουδάκης

Αρχαιολόγος

Comments are closed.